سه شنبه ١٣٩٥/١٢/٣    EN

 


دکتر حمید ابوسعیدی

مشاور ریاست دانشگاه
و مسئول هماهنگی فعالیت های اجتماعی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
متخصص بیماری های عفونی
31325843
habousaidi@gmail.com


علیرضا کرمانی زاده 

جانشین معاونت اجتماعی 
مدیر سازمانهای مردم نهاد

کارشناس ارشدمریم امینایی

مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

کارشناس ارشددکتر سارا امان پور

ریس کارگروه تغذیه و سلامت

دکترای دندانپزشکی فوق تخصص بیماریهای دهان و دندان
فاطمه مسعودفرکارشناس کارگروه
کارشناس ارشد مدیریت دولتی


ارسطو رییسی

کارشناس امور خیرین و مشارکتهای مردمی

لیسانسمعصومه یزدان شناس

کارشناس توسعه و توانمند سازی 

کارشناس ارشد
محمد شیخ پور

کارشناس همکاریهای بین بخشی

لیسانس
 
محمدرضا محمودی

کارشناس امور اوقاف

کارشناس ارشد

وضعیت آب و هوای کرمان