سه شنبه ١٣٩٧/٣/١    EN

 مدیر سیستم
  تهیه سرویس ایاب و ذهاب برای مردم محروم جهت برخورداری از امکانات کلینیک ترک اعتیاد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/03/20
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

سرویس ایاب و ذهاب در اختیار مردم محروم  شهرک 14 معصوم (ع) جهت  برخورداری از امکانات کلینیک ترک اعتیاد قرار گرفت