۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
<p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">جلسه هماهنگی اقدامات بهداشت و درمان ساماندهی متکدیان خیابانی در کرمان ، دوشنبه 14 آبانماه در محل معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">در این جلسه معاون امور اجتماعی و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان و نمایندگان بیمه سلامت و اداره کل بهزیستی حضور داشتند.</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">معاون امور اجتماعی دانشگاه با اشاره به طرح موفق ساماندهی متکدیان در رفسنجان گفت: جمع آوری و ساماندهی متکدیان خیابانی در سطح شهر از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری خواهد شد.</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">دکتر دهقانی افزود: این طرح تحت سرپرستی معاون سیاسی امنیتی استانداری در حال اجراست و با همکاری شهرداری متکدیان خیابانی جمع آوری و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت شهرستان، بیمه سلامت، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان ثبت احوال، اداره کار و رفاه اجتماعی نسبت به درمان و ساماندهی این افراد اقدامات لازم انجام می گیرد.</span></span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">در ادامه حاضرین این جلسه نظرات خود را بیان کردند و در پایان موافقت و همکاری خود را اعلام نمودند.</span></span></p> <p>  </p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/Images/UserFiles/3003/image/DSC_1442(9).jpg" style="width: 591px; height: 393px;" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/Images/UserFiles/3003/image/DSC_1439(6).jpg" style="width: 591px; height: 393px;" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" src="/Images/UserFiles/3003/image/DSC_1435(4).jpg" style="width: 591px; height: 393px;" /></p>