۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند

اولین جشنواره شاد ورزشی ویژه بانوان مددجوی سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان، چهارشنبه 23 آبان ماه در محل سالن ورزشی حیدر علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

 

این جشنواره با حضور رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان، نماینده مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری، مدیران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت و بانوان مددجوی سمن ها برگزار شد.

 

نماینده مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری ضمن خیرمقدم و تشکر از معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، از برگزاری چنین مراسم هایی استقبال کرد و گفت: خانم ها هرچقدر به سلامت و شادی خود توجه کنند می توانند این شادی را به خانواده منتقل کنند و خانواده شاد و با نشاط داشته باشند.

 

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد نشاط و شادابی، افزایش امید به زندگی و توجه به سلامت بانوان است.

 

یزدان شناس گفت: در صورت رضایت و تمایل بانوان،  برگزاری چنین مراسم هایی تداوم خواهد داشت.

 

وی افزود: این جشنواره با حمایت مادی و معنوی سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت برگزار شده است.

 

ایشان از انتظامات، خدمات، واحد نقلیه، مدیر تربیت بدنی دانشگاه، همکاران معاونت اجتماعی، انجمن کنگره 60، خانه کارآفرینان کرمان، انجمن حمایت از بیماران روانی گلستان سلامت، انجمن حمایت از بیماران دیابت عرفان سلامت، انجمن منادیان سلامت ، انجمن احیای سلامت و یاری آسیب دیدگان از ایدز ، آقای فقیهی و همسرشان جهت پوشش خبری و تامین سیستم صوت و خانم موسوی مجری توانمند انجمن صبح و ورزش  که در برگزاری این مراسم همکاری داشتند قدردانی کرد.

 

در این جشنواره مسابقات شاد ورزشی ایروبیک ، پیلاتس، طناب زنی، کانگوجامپ، جامپینگ فیتنس برگزار شد و جوایزی اهدا شد.