۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

 

کارشناسان معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کانون های سلامت محله ، چهارشنبه 7 آذرماه بازدید کردند.

 

کارشناسان معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف شناسایی دقیق مشکلات سلامت مردم در زمینه روان و تغذیه سالم از کانون های سلامت محله مناطق پامنار، قلعه محمود، میدان قلعه، شرف آباد و صیاد شیرازی بازدید کردند.