۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

ستاد مدیریت بحران سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، آموزش های چگونگی مقابله با سیل به شهروندان کرمانی و مسافرین، سه شنبه 6 فروردین ماه داده شد.

 

آموزش های چگونگی مقابله با سیل توسط دکتر مریم فدایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و با همکاری شهرداری کرمان در جشن نوبهار واقع در پارک مطهری به مردم داده شد.

 

دکتر فدایی در خصوص موقعیت شهر کرمان در زمان سیل سخن گفت.

 

وی بر استفاده از کیسه های شنی به شکل هلالی درب پشت ورودی ساختمان ، قطع فیوزهای برق، پیشگیری از مارگزیدگی پس از سیل و .... تاکید کرد.