۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
جلسه هم اندیشی خانه مشارکت مردم در سلامت کرمان برگزار شد
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين
جلسه هم اندیشی خانه مشارکت مردم در سلامت کرمان، دوشنبه 8 بهمن ماه در محل سمن سرای معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
جلسه هم اندیشی خانه مشارکت مردم در سلامت کرمان برگزار شد
اولین جلسه شورای پیام گزاران سلامت کرمان برگزار شد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
اولین جلسه شورای پیام گزاران سلامت با حضور معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مشاور امور بانوان استانداری و اعضای شورا، چهارشنبه 4 مهرماه برگزار شد.
اولین جلسه شورای پیام گزاران سلامت کرمان برگزار شد