۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

معاونت امور اجتماعی در سال 1395 به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزاتخانه شکل گرفت و به دنبال آن در مهرماه همان سال، در دانشگاه علوم پزشکی کرمان فعالیت خود را آغاز کرد.

 

هدف از تشکیل معاونت اجتماعی خدمت برتر و بهتر به جامعه و تلاش جهت رفع مشکلات سلامت جامعه می باشد 

 

معاونت امور اجتماعی دارای دو مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت و مدیریت مشارکت های مردمی است، که هر یک از این دو مدیریت دارای دو اداره مجزا هستند.

 

 مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت دارای دو اداره همکاری های بین بخشی توسعه پایدار و تامین و ارتقاء سلامت اجتماعی است.

 

 اداره سازمان های مردم نهاد  و اداره امور خیرین و موسسات خیریه سلامت نیز دو اداره زیر مجموعه مدیریت مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی هستند.

 

 همچنین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان نیز زیر مجموعه معاونت امور اجتماعی قرار گرفته است.