۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
مجمع سلامت استان کرمان
کلیپ انجمن بیماران فنیل کتونوری (P.K.U)
کلیپ معرفی سمن های حوزه سلامت کرمان